Banskoštiavnický geopark

Posledná aktualizácia: 27. februára 2018

Charakteristika geoparku:

V priebehu sopečnej činnosti v mladších treťohorách vznikol na území stredného Slovenska a severného Maďarska väčší počet vulkánov a stratovulkánov, z ktorých najmohutnejším bol Štiavnický stratovulkán. Tento stratovulkán mal na svojom úpätí priemer 50 km a pravdepodobne dosahoval výšku okolo 4 000 m. Štiavnický stratovulkán svojimi rozmermi predstavuje najväčšiu sopku v celej oblasti Karpát, teda od Slovenska, cez Ukrajinu až po Rumunsko.

Geologická história a následné pozmenenie krajiny vplyvom banskej činnosti robia územie regiónu Banská Štiavnica jedinečným nielen v rámci Slovenska, ale i vo svete. Vzhľadom na univerzálnosť hodnôt tohto územia bolo mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí podľa „Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“ zapísané v roku 1993 do Zoznamu Svetového dedičstva ako kultúrne dedičstvo.

Tieto hodnoty vytvárajú rámec pre realizáciu zámeru zriadenia Banskoštiavnického geoparku, ktorého cieľom je zabezpečiť harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj územia regiónu Banská Štiavnica, ktorý využitím hospodárskeho, demografického a prírodného potenciálu regiónu zabezpečí ekonomický rast, zvýšenie zamestnanosti a skvalitnenie krajiny.

Rozloha geoparku:  jadrové územie 206,32 km2ochranné územie 601,28 km2

Ochrana geoparku: CHKO Štiavnické vrchy

Počet geotopov: 63

Prezentované tematiky: geológia, montanistika, ekológia

Geologická charakteristika: neovulkanity


Kontakty:

Web stránky:  www.geoparkbb.sk

Kontaktná adresa:

Združenie Región Sitno

Prenčov 300

969 73 Prenčov

tel., fax: +421 45/672 6243, +421 45/672 6244

e-mail: info@geoparkbb.sk

GPS súradnice : 48.363060,  18.923522

Sprievodcovské služby:

poskytované v Informačnom centre, Trojičné námestie 6, Banská Štiavnica

Informácie:

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6, 969 24 Banská Štiavnica

tel.: +421 45 694 96 53

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

Informačné centrum Štiavnické Bane

Štiavnické Bane č.1, 969 81 Štiavnické Bane

tel. :  +421 45 692 91 17,  fax: +421 45 692 92 62

e- mail: obec@stiavnickebane.com