Európska sieť geoparkov

Posledná aktualizácia: 27. februára 2018

Európska sieť geoparkov (European Geoparks Network – EGN) vznikla v roku 2000, jej zakladajúcimi členmi boli štyri geoparky z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska. Základným cieľom Siete je zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním geologického dedičstva daného územia, najmä prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity a vzdelávania, ako aj samotného presadzovania spoločných záujmov na európskej aj medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme.

V roku 2001 EGN podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks – GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do EGN sa stáva členom GGN.

K novembru 2017 má EGN 71 členov z 23 európskych krajín.

Web stránky európskej siete:

 

Abecedný zoznam členov EGN:

Cyprus

Troodos ................................................................................................. web stránky

Česká republika

Bohemian Paradise Geopark .............................................................. web stránky

Dánsko

Odsherred Geopark ............................................................................. web stránky

Fínsko..

Rokua Geopark .................................................................................... web stránky

Francúzsko

Bauges Geopark .................................................................................. web stránky

Causses du Quercy .............................................................................. web stránky

Chablais Geopark ................................................................................ web stránky

Monts d’Ardèche Geopark ................................................................... web stránky

Park Naturel Régional du Luberon ..................................................... web stránky

Reserve Géologique de Haute Provence ............................................ web stránky

Grécko

Chelmos-Vouraikos Geopark .............................................................. web stránky

Petrified Forest of Lesvos ................................................................... web stránky

Psiloritis Natural Park ......................................................................... web stránky

Sitia ....................................................................................................... web stránky

Vikos–Aoos Geopark ........................................................................... web stránky

Holandsko

Hondsrug Geopark ............................................................................... web stránky

Chorvátsko

Papuk Geopark .................................................................................... web stránky

Írsko - Severné Írsko

Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park ................................... web stránky

Írsko

Burren and Cliffs of Moher Geopark .................................................. web stránky

Copper Coast Geopark ........................................................................ web stránky

Island

Katla Geopark ...................................................................................... web stránky

Reykjanes Geopark ............................................................................... web stránky

Maďarsko - Slovensko

Novohrad-Nograd geopark ................................................................. web stránky

Maďarsko

Bakony-Balaton Geopark .................................................................... web stránky

Nemecko

Geopark Bergstrasse - Odenwald ...................................................... web stránky

Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen ................................... web stránky

Geopark Swabian Albs ........................................................................ web stránky

Nature park Terra Vita ........................................................................ web stránky

Vulkaneifel Geopark ............................................................................ web stránky

Nemecko - Poľsko 

Muskau Arch Geopark ......................................................................... web stránky

Nórsko

Gea-Norvegica Geopark ..................................................................... web stránky

Magma Geopark .................................................................................. web stránky

Portugalsko

Arouca Geopark .................................................................................. web stránky

Azores Geopark ................................................................................... web stránky

Naturtejo Geopark .............................................................................. web stránky

Terras de Cavaleiros Geopark .............................................................. web stránky

Rakúsko

Carnic Alps Geopark ........................................................................... web stránky

Ertz der Alpen Geopark ...................................................................... web stránky

Nature Park Eisenwurzen ................................................................... web stránky

Rumunsko

Hateg Country Dinosaur Geopark ...................................................... web stránky

Slovinsko

Idrija Geopark .................................................................................... web stránky

Slovinsko - Rakúsko

Karavanke / Karawanken Geopark ...................................................... web stránky

Španielsko

Basque Coast Geopark ................................ ...................................... web stránky

Cabo de Gata Natural Park ................................................................ web stránky

Central Catalonia Geopark ................................................................. web stránky

El Hierro Geopark (Canary Islands Autonomous Region) ................... web stránky

Lanzarote and Chinijo Islands Geopark .............................................. web stránky

Las Loras ............................................................................................. web stránky

Maestrazgo Cultural Park ................................................................... web stránky

Molina and Alto Tajo Geopark ............................................................. web stránky

Sierra Norte di Sevilla, Andalusia ...................................................... web stránky

Sobrarbe Geopark .............................................................................. web stránky

Subeticas Geopark ............................................................................. web stránky

Villuercas Ibores Jara Geopark .......................................................... web stránky

Taliansko

Adamello Brenta Geopark .................................................................. web stránky

Apuan Alps Geopark ........................................................................... web stránky

Geological and Mining Park of Sardinia ............................................. web stránky

Madonie Natural Park ......................................................................... web stránky

Parco del Beigua ................................................................................. web stránky

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ..................................... web stránky

Pollino National Geopark ..................................................................... web stránky

Rocca Di Cerere Geopark ................................................................... web stránky

Sesia - Val Grande ............................................................................... web stránky

Tuscan Mining Park ............................................................................. web stránky

Turecko

Kula Volcanic Geopark ........................................................................ web stránky

Veľká Británia

Geo Mon Geopark - Wales .................................................................. web stránky

English Riviera Geopark ...................................................................... web stránky

Forest Fawr Geopark – Wales ............................................................ web stránky

North Pennines AONB Geopark .......................................................... web stránky

North West Highlands – Scotland ....................................................... web stránky

Shetland Geopark .............................................................................. web stránky