Konferencia Európskej siete geoparkov, Lesvos 2010

 

Pridané: 15. januára 2013

Keď sa v roku 2000 zišli štyria geológovia – nadšenci prezentácie geologického dedičstva Zeme, zastupujúci územia vo Francúzsku, Grécku, Nemecku a Španielsku a podpísali spoločný dohovor definujúci pojem Európsky geopark a podmienky jeho fungovania, netušili, že o 10 rokov neskôr bude ich novátorská myšlienka rozšírená po celom svete a bude združovať 77 území z 24 krajín a 4 kontinentov.

Tak nejako vznikla Európska sieť geoparkov (EGN) a o štyri roky neskôr už za asistencie UNESCO bola vytvorená aj celosvetová, tzv. Globálna sieť geoparkov (GGN), ktorej členmi sú automaticky aj všetky európske geoparky. Cieľom oboch sietí je zaistiť trvalo udržateľný rozvoj území geoparkov využívaním geologického dedičstva, najmä prostredníctvom rozvoja geoturizmu; klásť dôraz na vzdelávanie návštevníkov, obyvateľov území geoparkov vrátane pro¬gramov pre školy a ponúk sprievodcovských služieb; okrem ochrany geologického dedičstva a vzdelávania podporovať propagačnú a marketingovú činnosť; vytvárať možnosti aktívnych partnerstiev pre medzinárodnú spoluprácu, výmenu skúseností a pre hľadanie financovania z rôznych podporných programov. Každoročne sa zástupcovia geoparkov a odborníci stretávajú na konferencii EGN a každé dva roky na konferencii GGN. Hostiteľom konferencií je vždy nejaký geopark a neodmysliteľnou súčasťou podujatí sú okrem prednášok aj študijné exkurzie do územia geoparku.

Rok 2010 bol rokom dvoch konferencií - v apríli sa uskutočnila 4. konferencia GGN v Malajzii (reportáž sme priniesli v Enviromagazíne č. 2/2010) a začiatkom októbra sa konala v poradí už 9. konferencia európskych geoparkov na gréckom ostrove Lesvos.

Konferencia sa niesla pod názvom – „Učením sa z minulosti budujeme udržateľnú budúcnosť“ a v duchu osláv 10 rokov geo-inovácií a založenia EGN. Zúčastnilo sa jej cez 300 delegátov z viac ako 20 krajín sveta. V jednej všeobecnej sekcii, 4 paralelných odborných sekciách, posterových prezentáciách a 4 sympóziách odznelo dohromady cez 160 príspevkov.

Cieľom konferencie okrem pripomenutia si 10 ročnej cesty bola aj výmena skúseností v oblasti manažmentu geoparku, geo-propagácie a geo-konzervácie, ako aj podpora pokračovania inovatívnych prístupov a vývoj nových trendov v oblasti geo-konzervácie a trvaloudržateľného manažmentu prírodných hodnôt.

Okrem prezentácie výsledkov fungujúcich geoparkov je konferencia vynikajúcou príležitosťou na predstavenie nových území ašpirujúcich na členstvo v EGN/GGN, na nadviazanie nových kontaktov, je ideálnym priestorom na odkonzultovanie nejasných otázok týkajúcich sa fungovania geoparku.

Každý geopark, ktorý má ambíciu stať sa členom EGN/GGN, by sa mal už pred podaním svojej nominačnej dokumentácie zúčastňovať a prezentovať na tomto fóre. Platí to aj pre dva slovenské geoparky, ktoré majú ambície v blízkej budúcnosti vstúpiť do tejto komunity. Prvý krát v histórii boli na európskej úrovni predstavený rozvoj geoparkov na Slovensku. Odznela stručná charakteristika územia Slovenska a jeho potenciálu pre rozvoj geoparkov, informácie o doterajšom vývoji a postupne boli predstavené všetky tri fungujúce geoparky – Novohradský, Banskoštiavnický a Banskobystrický. Odprezentované boli aj ďalšie územia, ktoré majú potenciál (geologický, prírodný, historický, kultúrny) stať sa geoparkom v budúcnosti: Spiš, Zemplín, Silická planina, Sandberg, Súľovské skaly, Dubnícky opál a pod. Za zmienku stojí aj rozbiehajúca sa spolupráca na slovensko – poľskom pohraničí na príprave ďalšieho cezhraničného geoparku Pieniny.

Súčasťou konferencie bola aj milá ceremónia, na ktorej boli prijatí noví členovia jednak do európskej siete a po prvýkrát sa na európskej konferencii prijímali aj noví členovia globálnej siete.

Členstvo v Európskej sieti prijali z rúk gréckeho ministra životného prostredia nasledovné územia:

Basque Coast Geopark, Španielsko

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Taliansko

Rokua Geopark, Fínsko

Tuscan Mining Park, Taliansko

Vikos - Aoos Geopark, Grécko

 

Európska komunita sa tak oproti jari, keď do nej vstúpil aj prvý slovenský (a aj maďarský) Novohrad – Nógrád geopark rozrástla na 42 členov zo 16 krajín (viď obrázok).

 

Globálna sieť pod patronátom UNESCO okrem európskych území prijala prvého člena zo severoamerického kontinentu – Stonehammer z Kanady. Nováčikmi sú aj Vietnam (geopark Dong Van Karst Plateau) a Kórea (Jeju Island). Čína pridala k svojim 22 geoparkom ďalšie dve územia (Leye-Fengshan, Ningde) a Japonsko má od tohto roku 4 geoparky (San'in Kaigan ako najnovší geopark).

 

Po trojdňovom maratóne prednášok a prezentácií boli pre účastníkov konferencie pripravené dva výjazdy do územia geoparku pod názvom 300 miliónov rokov na 96ich kilometroch. Účastníci mali možnosť prejsť centrálnu časť geoparku – tzv. skamenelý les – Petrified Forest (písali sme o ňom v Enviromagazíne č. 6/2008) a zoznámiť sa nielen s jedinečnými, sopečným popolom zakonzervovanými kmeňmi stromov, ale aj spôsobmi ich konzervácie a starostlivosti. V srdci geoparku – prírodno-historickom múzeu okrem prehliadky expozícií účastníci mali možnosť svojím skákaním vyvolať „drobné zemetrasenie“ a pozorovať, ako sú otrasy zaznamenávané na seizmografe a tak isto mohli na simulátore pocítiť na vlastnej koži simulované zemské otrasy rôznej magnitúdy. Okrem toho navštívili mestečko Sigri – rodisko slávnej poetky Sapfó; zhliadli rôzne vulkanické geotopy a mohli pozorovať, ako sa mení flóra v závislosti od geologického podložia; prešli cez kaldery bývalých sopiek Agra a Lepetymnos, mohli zblízka pozorovať tektonickú zlomovú líniu, ktorá vznikla počas ničivého zemetrasenia v roku 1876 (sila 9-10 škály Richterovej stupnice). Geopark však nie je len o geológii, ale aj o kultúre, histórii o ľuďoch. Tak mohli účastníci navštíviť múzeum tradičnej výroby olivového oleja, ortodoxný kláštor v Mandamados, čarovné mestečko Molyvos zapísané z zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a mohli si pochutnať na tradičných jedlách, ktoré pre nich pripravili miestne ženy.

 

Ďalšia 10. európska konferencia geoparkov sa bude konať koncom septembra 2011 v nórskom geoparku Gea Norwegica a piatu celosvetovú konferenciu bude hostiť v roku 2012 japonský geopark Unzen na ostrove Kjúšú.

 

Fotogaléria z konferencie: