Pridané: 13. mája 2016

Tohtoročný týždeň európskych geoparkov bude prebiehať v období od 20-teho mája do 5-teho júna 2016. Jedná sa o každoročnú akciu Európskej siete geoparkov, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť verejné povedomie o potrebe uchovania a ochrany nášho geologického dedičstva, doprevádzanú aktivitami v jednotlivých členských geoparkoch. Viac o tejto akcií sa môžete dozvedieť na stránkach EGN («odkaz» ). Program slovensko-maďarského participujúceho geoparku Novohrad-Nógrád nájdete «tu» .