Novohrad-Nógrád geopark

Posledná aktualizácia: 27. februára 2018

Charakteristika geoparku:

Geopark Novohrad–Nógrád zahŕňa územie 30 obcí na slovenskej strane (južné časti okresov Rimavská Sobota, Lučenec) a 64 obcí na maďarskej strane (severná časť Novohradskej župy).

Na jeho území sa nachádzajú Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Chránené územie TK Karancs Medves. Obe chránené územia boli vyhlásené v roku 1990 predovšetkým za účelom ochrany, zachovania a náučno-vedeckého využitia najmladších sopečných štruktúr v oboch štátoch. Vďaka relatívne mladému geologickému veku, ako aj variabilnosti vulkanických štruktúr, sú tieto územia vhodne využiteľné nielen pre vedecký výskum, ale aj na náučné účely pre širší okruh záujemcov.

Projekt naštartoval ideovým zámerom v roku 2003, ktorý bol v rokoch 2006 - 2007 rozpracovaný do komplexnej priestorovej a rozvojovej štúdie rozvoja geoparku na území dvoch štátov. V roku 2008 vznikli v obidvoch štátoch združenia, ktoré podpísali medzi sebou Memorandum o spolupráci a začali budovať spoločný manažment územia a pripravovať sa na vstup do Európskej a Globálnej siete geoparkov. Ich snaha bola dovŕšená v roku 2010, kedy sa stali 37. členom Európskej siete geoparkov a 66. členom Globálnej siete geoparkov. V roku 2014 úspešne obhájili svoje členstvo v obidvoch sieťach.

 

 

Rozloha geoparku:  spolu 1.578 km2, z toho SR 336 km2, MR 1.251 km2

Ochrana geoparku:  CHKO Cerová vrchovina (SR), NP Bükk (MR) 

Počet geotopov: spolu 76, z toho SR 32, MR 44

Prezentované tematiky: geológia, ochrana prírody, história, ľudová kultúra 

Geologická charakteristika: neovulkanity


Kontakty:

Web stránky:  www.nogradgeopark.eu, www.filakovo.sk

Kontaktná adresa:

Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.

Múzeum tér 1, 3100 Salgótarján, MR

Geopark Novohrad-Nógrád, z.p.o

Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, SR

e-mail: MR: info@nogradgeopark.eu

            SR: geopark.filakovo@gmail.com

GPS súradnice : 48.271854,  19.824056

facebook: geoparknn

                medvešský fotomaratón

Sprievodcovské služby

poskytované v NTIC, Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo

Informácie:

Novohradské turisticko-informačné centrum (NTIC)

Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo

tel.: +421 47 4382016, +421 918 994481, fax: +421 47 4382016

e-mail: ntic@hradfilakovo.sk