Banskobystrický geopark

Posledná aktualizácia: 27. februára 2018

Charakteristika geoparku:

Hlavným predpokladom pre vznik projektu budovania geoparku je existencia a využitie množstva geologických, montanistických a na nich nadväzujúcich ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Ide hlavne o dve kľúčové geomontánne oblasti: Starohorsko-špaňodolinská a Ľubietovsko-ponická geomontánna oblasť. Projekt bol iniciovaný a pripravovaný za aktívnej spolupráce regionálnej, miestnej samosprávy, odborných inštitúcií na území mesta Banská Bystrica a zástupcov súkromného sektora. Geopark je manažovaný prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva.

Rozloha geoparku:  jadrové územie 206,32 km2

Ochrana geoparku: NAPANT

Počet geotopov: 46

Prezentované tematiky: geológia, montanistika, ekológia

Geologická charakteristika: jadrové pohoria, neovulkanity

 

Kontakty:

Web stránky:  www.geoparkbb.sk

Kontaktná adresa:

Banskobystrický geomontánny park

Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

tel.: +421 905 258 945 , +421 905 234 256

E-mail: bbgmp@azet.skbbgmp@geoparkbb.sk

GPS súradnice : 48.767256,  19.274990

facebook: geoparkbb