Prezentácia problematiky geoparkov v časopise Enviromagazín


Posledná aktualizácia: 27. februára 2018

Odborno - náučný časopis o životnom prostredí Enviromagazín sa tematikou geoparkov zaoberá od ich začiatkov na Slovensku. 


Tu je prehľad všetkých článkov súvisiacich s danou témou:  

č. 3/2017: «Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku»

č. 1/2017: «Aktuality Siete geoparkov SR a ako správne vybudovať náučný chodník»

č. 5/2016: «Séria článkov o aktualitách a aktivitách v slovenských geoparkoch» 

č. 5/2016«Najväčší náučný chodník na Slovensku»

č. 4/2015: «Obnovený náučný chodník Staré mesto (Glanzenberg)»

č. 2/2015: «Prírodný skvost vedľa metropoly»

č. 1/2015: «Geoparky ako jedna z produktových skupín cestovného ruchu Slovenska»

č. 1/2015: «Slovenská geoparková "trojka"»

č. 1/2014: «Doplatí Novohradský geopark na nezáujem kompetentných?»

č. 4/2013: «Objavovanie hodnôt a zveľaďovanie environmentu obcí Novohradu»

č. 4/2013: «Svetový geopark po stranách najnižšieho rozvodia medzi Dunajom a Tisou»

č. 3/2013: «Týždeň Novohrad - Nógrád geoparku pritiahol pozornosť»

č. 1/2013: «Vláda SR hodnotila realizáciu Koncepcie rozvoja geoparkov v SR»

č. 3/2012: «Oslava biodiverzity vo Fiľakove»

č. 2/2011: «Týždeň európskych geoparkov v geoparku Novohrad-Nógrád»

č. 5/2010: «Tajomstvo úspechu ostrova Lesvos»

č. 5/2010: «Geoparky majú 10 rokov»

č. 2/2010: «Chránené územia, geoparky a geoturizmus»

č. 2/2010: «Geoparky – prirodzená cesta vpred»

č. 2/2010: «Geopark Langkawi – prvý geopark v Juhovýchodnej Ázii»

č. 2/2010: «Novohradský geopark – projekt medzinárodného významu»

č. 2/2010: «Geotopy Banskoštiavnického geoparku»

č. 2/2010: «Banskoštiavnický geopark – príležitosť na prezentáciu jedinečných hodnôt»

č. 2/2010: «Banskobystrický geopark – cieľové miesto v „srdci Slovenska“»

č. 2/2010: «Geoparky – nástroj podpory regionálneho rozvoja a integrovanej starostlivosti o krajinu»

č. 2/2010: «Geoparky Slovenska»

č. 6/2008: «Koncepciu geoparkov SR schválila vláda»

č. 6/2008: «Ako sa stať úspešným geoparkom»

č. 6/2008: «Neogénny vulkanizmus na území Slovenska»

č. 6/2008: «Etapy vývoja štiavnického stratovulkánu (poster)»

č. 5/2008: «Mladý alkalický bazaltový vulkanizmus na Slovensku»

č. MČ/2007: «Geopark nová iniciatíva ochrany a prezentácie územia»

č. 5/2006: «Geoparky – nová iniciatíva aj u nás»

č. 5/2006: «Prvý slovenský geopark»