Iné odborné časopisy

Posledná aktualizácia: 12. septembra 2018

 

Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 2 / 2018  Montanrevue 

 

Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 1 / 2018  Montanrevue 


Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 4 / 2017  Montanrevue 


Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 3 / 2017  Montanrevue 

 

Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 2 / 2017  Montanrevue 


Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 1 / 2017  Montanrevue 

 

Odborný časopis o baníctve a bansko - historickom dedičstve

č. 4 / 2016  Montanrevue 

 

Mente et Malleo - spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2017  Mente et Malleo

 

Mente et Malleo - spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2016  Mente et Malleo

 

Odborný časopis Slovenského zväzu výrobcov kameniva

č. 1 / 2015  Sú lomy aj pre turistov? 

 

Vedecky recenzovaný časopis pre odborové didaktiky prírodovedných predmetov a matematiky - Scienta in educatione

Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia