Propagačné a prezentačné materiály s tematikou geoparkov

Posledná aktualizácia: 22. januára 2018

  « Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (AJ)»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017 

  «Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (NJ)»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017 

  «Mapa Banskobystrického geoparku»

Vydala: CBS spol, s.r.o. 2017

   «Plagát geoparkov Slovenskej republiky»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (SJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (SJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Banskobystrického geoparku (SJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (AJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (AJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Informačný leták Banskobystrického geoparku (AJ)»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

   «Geoparky Slovenskej republiky»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016

Geoparky a SAŽP   «Informačný leták Banskobystrického geoparku»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2015

   «Geoparky a Slovenská agentúra životného prostredia»

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2013

Geoparky a SAŽP«Informačný panel č.1 Banskobystrického geomontánneho parku»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Geoparky a SAŽP«Informačný panel č.2 Banskobystrického geomontánneho parku»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Geoparky a SAŽP«Informačný panel č.3 Banskobystrického geomontánneho parku»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Geoparky a SAŽP«Informačný panel č.4 Banskobystrického geomontánneho parku»

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005