Týždeň európskych geoparkov na Slovensku

Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 2018

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa opäť zapojila do Týždňa európskych geoparkov na Slovensku (25. máj – 10. jún 2018). SAŽP počas dvoch dní (30. - 31. mája 2018) otestovala zaujímavým spôsobom vedomosti a zručnosti žiakov základných škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách s témou „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, jeho fauny a flóry.

 

Fotogaléria z Novohrad-Nógrád geoparku: