Globálna sieť geoparkov

Posledná aktualizácia: 18. mája 2018

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks – GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov (EGN) sa stáva členom GGN.

K aprílu 2018 má GGN 140 členov z 38 členských krajín, zo 5 kontinentov (Európa 74, Ázia 57, Afrika 2, Severná Amerika 5, Južná Amerika 2) 

Web stránky globálnej siete:

http://www.globalgeopark.org/

                                          Mapka členov GGN:                      mapa geoparkov svet

Vysvetlivky k mape (číslovaný zoznam geoparkov zoradený podľa vzniku členstva v GGN)

 

Abecedný zoznam členov GGN:


Belgicko

Brazília

Česká republika

Čína

  • Arxan Geopark  
  • Keketuohai Geopark

Cyprus

Dánsko

Fínsko

Francúzsko

  • Causses du Quercy Geopark  

Grécko

Holandsko

Chorvátsko

Indonézia

Irán

  • Queshm Island 

Írsko - Severné Írsko

Írsko

Island

Japonsko

Kanada

Kórea

  • Mudeun  gsan Area

Maďarsko - Slovensko

Maďarsko

Malajzia

Maroko

Mexico

  • Comarca Minera, Hidalgo Geopark
  • Mixteca Alta, Oaxaca Geopark

Nemecko

Nemecko - Poľsko 

Nórsko

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovinsko - Rakúsko

Španielsko

  • Las Loras Geopark

Taliansko

Tanzánia

Thajsko

Turecko

Uruguay

Veľká Británia

Vietnam