GGN sa stalo súčasťou UNESCO a mení sa na UNESCO Global Geoparks

Pridané: 01. december 2015

195 členských štátov organizácie UNESCO, svojim rozhodnutím zo 17. novembra 2015 ratifikovalo vytvorenie novej značky UNESCO Global Geoparks

Na svojom zasadnutí o tom rozhodli členské štáty na konferencii UNESCO’s General Conference, ktorá sa konala v Paríži, od 3. do 18. novembra.Cieľom UNESCO Global Geoparks je zvyšovať povedomie o geodiverzite okolo nás, propagovať dobré príklady z oblasti ochrany prírody, vzdelávania či zodpovedného využívania krajiny za účelom turzimu. Tento nový branding kompletizuje formalizuje dlhoročnú spoluprácu UNESCA a Globálnej siete geoparkov, ktorá začala v roku 2001. Globálna sieť geoparkov sa odvtedy rozrástla na 120 členov s celosvetovým zastúpením a stala sa tak dôležitým nástrojom UNESCA, ako podporovať a viesť členské štáty k zachovaniu prírodného a geologického dedičstva.
Zdroj: Unesco.org